Euron faller först på Cypern
Filed under utrikes on 3/3/2013 by Author: red.

Euron faller först på Cypern


EU:s kommissionär för monetära frågor Olli Rehn har kritiserat den tyska regeringen för dess oresonliga hållning mot Cypern som brottas med stora finansiella problem. Standard & Poors har nyligen nedvärderat Cyperns statspapper, rapporterar Die Presse (Wien)

Enligt Rehn försöker Tyskland mobba ut Cypern ur eurosystemet. "Varje medlem är systemviktig", understryker Rehn. Men Tyskland tvivlar på att Cypern är värt att rädda.

"Om Cypern skulle visa sig insolvent, skulle resultatet sannolikt bli ett utträde ur euroområdet", varnade Rehn.

Men Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble låter frågan stå öppen huruvida Cypern är värt att rädda - ECB, EU-kommissionen och IMF får ta ställning till det, menar han.

Samtidigt som krisen inom EU fördjupas stiger världsledande ekonomer som Joseph Stiglitz och Paul Krugman fram och pekar på att endast en mycket långtgående integration kan rädda euron. Och mera integration är inte precis vad EU-medlemmarna vill ha idag. För första gången krymper EU:s budget och Storbritannien är ute var att minska EU:s befogenheter radikalt.

Samtidigt kritiserar Stieglitz Tyskland för att ensidigt kräva "anpassning" av alla andra, men inte vara beredd till någon egen anpassning. En tysk anpassning skulle innebära en internrevalvering genom att höja den tyska lönerna.

Om Cypern lämnar euron kommer det säkert att följas av andra. I EU:s lagstiftning saknas alla paragrafer om utträde, vilket dock inte hindrar att Kalaallit Nunaat (Grönland) lämnade EU 1985.

Den ekonomintresserade rekommenderas att lyssna till den här drygt timslånga diskussionen med Joseph Stiglitz, Giorgios Papandreou, George Soros m fl på Columbiauniversitetet 26 februari.

http://www.youtube.com/watch?v=JUkqtc3Yhe8

red


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net