Sjukförsäkringen döms ut i Onådiga luntan
Filed under inrikes on 2/25/2013 by Author: red.

Sjukförsäkringen döms ut i Onådiga luntan


Under ett tiotal år har vi mattats av nyheter om att friska människor beviljas sjukpension. DN:s ledarsida har varit ledande i denna propaganda.

2003 började propagandan ge effekt. Den socialdemokratiska regeringen beslöt att läkarintyg om sjukdom inte skulle accepteras utan det primära var att utgifterna för sjukförsäkring måste minskas till hälften.

Det var emellertid omöjligt att minska antalet långtidssjuka i ett land med Europas högsta pensionsålder. Den kraftiga höjningen  av pensionsåldern som genomfördes 1999 innebar sjukpension till dem som inte orkade arbeta till 65 årsåldern.

Eftersom läkarintyget inte hade en avgörande betydelse kunde tjänstemän i sjukförsäkringen minska antalet nya sjukpensionärer från 73 000 per år till 6 500 per år. Dessutom stoppades sjukpensionen för de 70 000 personer som hade redan fått det beviljad.

Resultatet redovisas nu i skriften Onådiga luntan. Det finns ingen statistik om antalet utstötta och hur mycket deras hälsotillstånd har försämrats. Den Onådiga luntan talar sin onådiga språk. Där beskrivs vad händer när sjuka personer förnekas sjukpensionen.

Den redovisar 40 fall, vilket är ca en procent av alla som har hamnat i utanför sjukförsäkringen. Detta är första gången skadeverkningarna av 
Fredriks Reinfeldts politik redovisats. Ingen nåd för för honom
 
År 2010 sökte bara 13 000 en permanent sjukpension, 6 000 fick det. Den tidigare vanliga formen tidsbegränsad sjukersättning hade avskaffats.  Året 2012 inkom något fler ansökningar om sjukpension, men läkarna hade lärt sig att skriva att patienten kommer att vara sjuk fram till 65-årsåldern. Sådant ska en läkare inte göra, hon ska göra patienten frisk inom en viss tid. Följaktligen fick 12 000 personer fick sjukpension.

Resultatet är att antalet nya sjukpensionärer per år pressats från 73 000 år 2003 till 12 000 år 2012. Av de 73 000 som insjuknar årligen så att de behöver sjukpension är det således 16 procent som får sjukpension. Resten  får söka hjälp hos den egna familjen, eller i nödfall hos socialen. Dessutom finns det 70 000 personer, som har fråntagits sjukpensionen. Sammanlagt är det cirka 400 000 långtidssjuka personer har utstötts från svenska socialförsäkringen.

Seppo Isotalo
0707633666


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Tommy Sjöberg, Posted on 2/25/2013
Till Seppo!
Alltså 2013 har vi tiotal år (2003?) MATATS med.
Sjukpension? heter Sjukersättning i alla fall sedan 2003.
2003 började propagandan ge effekt? när började propagandan.
Kraftiga höjningen av pensionsåldern 1999 från? till 65år.
Stoppades sjukpensionen(sjukersättningen) för 70.000 som fått den beviljad.
Det finns 2 varianter sjukersättning: permanent eller tidsbegränsade,
är det 70.000 av dom tidsbegränsade eller?
Det går inte att klicka på (onådiga luntan)
Du skriver ibland sjukpension eller sjukersättning, mycket förvirrande.
Tidsbegränsad sjukersättning avskaffades när?
Skall man tolka dina siffror så att 2010 fick 6000 personer permanent sjukersättning
och 2012 fick 12000 detsamma.
Du skriver i artikelns sista mening:
Sammanlagt är det cirka 400 000 långtidssjuka personer har utstötts från svenska socialförsäkringen.
Men (Onådiga luntan redovisar 40 fall 1% av alla som hamnat utanför sjukförsäkringen)
alltså 40.000 personer, vad gäller?
Du nämner inte året 2008, det var då Försäkringskassan fick nya direktiv,
svårare att ansöka om sjukersättning.
Ännu viktigare vore en redovisning hur många miljarder som går direkt
in i statskassan p.g.a VINSTEN i socialförsäkringarna.
Tommy Sjöberg (drabbad)
Seppo Isotalo, Posted on 3/14/2013
Tack Tömmy för rättelser. Jag har infört de mesta. Jag hade tidigare en felkalkyl. 40 fall av alla 400.000 är inte alls 1% utan 0,1 promille. Jag lämnar detta bort. Jag vill inte ändra namnet på sjukpensionen. Det är också onödigt att skilja mellan permanent och tidsbegränsad sjukpension eftersom tidsbegränsat alltid gjordes till en permanent.


Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net