Krugman kräver lönehöjningar
Filed under inrikes on 2/19/2013 by Author: red.

Krugman kräver lönehöjningar


I en krönika i New York Times kräver Nobelpristagaren Paul Krugman att de amerikanska minimilönerna höjs från 7:25 dollar i timmen till 9 dollar.

Han anser att det inte bara skulle lindra nöden för de fattigaste utan också vara konjunkturpolitiskt riktigt.

Joseph Stiglitz, en annan Nobelpristagare, har jämfört den nuvarande åtstramningspolitiken i västvärlden med en "självmordspakt" mellan IMF och Världsbanken . Dagens rapport om att "botten gått ur Europas bilmarknad" bär syn för sägen.

I USA riskerar försöken att skära ner underskottet på 16 biljoner dollar att försvåra krisen. Alltfler anser att det är tid för vad Milton Friedman kallade att "helikopterduscha" ekonomin med pengar.

Vad som hindrar ekonomisk återhämtning är själva idén att det inte finns tillräckligt med pengar för att föda och hysa landets befolkning, bygga vägar och broar, eller finansiera de viktigaste programmen - att det är dags att spara.

Nu har även en brittisk tungviktare sällat sig till åtstramningskritikerna. I ett epokgörande  tal den 6 februari 2013, bröt Adair Turner, ordförande för Storbritanniens Financial Services Authority (ung. finansinspektion), tabut mot att ifrågasätta åtstramningarna.

Enligt Turner kan utdelning av nytryckta pengar
till medborgarna och regeringarna lösa ekonomiska problem i världen utan att leda till hyperinflation.

Den specialintresserade kan läsa hans 46 sidor långa tal från 6 februari  här.

Stefan Lindgren


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net