Ny kapplöpning om Afrika
Filed under utrikes on 1/31/2013 by Author: red.

Ny kapplöpning om Afrika


Frankrikes militära aggression i Mali är bara det senaste uttrycket för en ny kapplöpning om Afrika av alla kontinentens forna imperialistiska herrar men den här gången även USA.

Paris har aldrig helt övergett sina imperialistiska planer i Afrika, som bl.a. invasionen av Libyen 2011 visar. Frankrike har 9 000 soldater stationerade i Elfenbenskusten, Senegal, Gabon, Centralafrikanska republiken, Tchad och Djibouti. Dess ingripande i Mali handlar i grunden inte om att bekämpa al-Qaida och den islamistiska fundamentalismen, som man samarbetar med i bl.a. Syrien och Libyen, utan snarare om att på sikt säkra tillgång till landets uran,  guld och andra fyndigheter.

Om tuaregerna i norra Mali skulle uppnå självständighet, skulle detta destabilisera alla grannländer som hyser stora berberbefolkningar. Ökenområden som bebos av nomadstammarna innehåller dessutom  några av Afrikas största koncentrationer av  guld, uran, olja, gas och olika industrimetaller. Att slå ner tuaregerna är därför troligen ett mycket viktigare motiv för Frankrike än det officiella målet att bekämpa det al-Qaida-linande AQIM.

Västmakterna är aldrig sena att stödja irredentister när det gagnar oljeutvinningen som i Syd-Sudan, men tuaregerna stör Frankrikes långsiktiga planer.

Mali är världens tredje största producent av guld i Afrika trots att det även är ett av de fattigaste länderna i världen.

Enligt FN: s Human Development Index, rankar landet nummer 175 av 187 länder och levnadsstandarden är betydligt under genomsnittet för Afrika söder om Sahara.


Nu kan USA självfallet inte låta Frankrike ensamt agera herremakt i Afrika.
Obama-administrationen skickade i förra veckan cirka 100 militära instruktörer till Niger, Nigeria, Burkina Faso, Senegal, Togo och Ghana - de nationer som är redo att skicka sina trupper till Mali.

Den amerikanska militären har samtidigt börjat ta över transporterna av franska trupper och utrustning till Mali .


USA är redan ekonomiskt beroende av kontinenten för råvaror som  guld, diamanter, koppar, järn och
kakao. Och i den globala inringningen av Kina är det viktigt för USA att kontra Kinas växande ekonomiska inflytande i Afrika. Kina har redan gått om USA som Afrikas största handelspartner.

USA genomför för närvarande ett stort antal militära operationer i Afrika, bland annat i den somaliska Basinregionen, Kamerun, i Guineabukten, Botswana, Senegal, Sydafrika, Marocko, Ghana, Tunisien, Nigeria och Liberia. Det har finansierat och utbildat trupper för Afrikanska unionens uppdrag att skyddar den nya utifrån tillsatta somaliska regeringen och dess styrkor spelar en central roll i  de strategiska vattnen utanför Afrikas horn.

Africom:s (USA:s regionala militära kommando i Afrika) chef för offentliga angelägenheter, överste Tom Davis, skryter med att USA har militär samverkan med nästan alla länder i Afrika. De som inte har det riskerar att stämplas som "skurkstater".

I år ska USA stationera en brigad på minst 3 000 soldater permanent i Afrika. De kommer att ansluta sig till  minst 2 000 och eventuellt 5 000 soldater som redan är stationerade i Afrika på mindre formell och ibland hemliga bas. USA planerar mer än 100 militära övningar i 35 länder i Afrika. USA kommer också att ha en egen snabbinsatsstyrka i Afrika.

För att motivera de militära satsningarna pågår just nu en omfattande PR-kampanj om det afrikanska "undret". Afrika sägs bli kapitalismens nya stora tillväxtmotor efter de asiatiska tigerekonomierna och Latinamerika.

Sanningen är att det kanske snarare gäller att hålla kvar Afrika i fattigdom och okunnighet. Afrika är fortfarande en kontinent där 60 procent av befolkningen lever på mindre än 2 dollar per dag.
Medelklassen definieras utan synbar ironi som de som har mellan 2 och 20 dollar att spendera per dag och de flesta av dessa har i själva verket bara 2 till 4 dollar.

34 av de 50 länderna på FN: s lista över de minst utvecklade länderna ligger i Afrika. Det mest utvecklade landet, Libyen, som var det enda som kunnat nå FN:s milleniemål, lades i ruiner av Nato.

Att vänta sig ett gott slut på den franska invasionen i Mali är oerhört naivt, hur mycket världsmedia spinner om uppbrända bibliotek som plötsligt magiskt återfinns etc.

Att Alliansregeringen i Sverige beslutat skicka instruktörer till kriget i Mali är bara ett nytt bevis för att man intresserar sig mer för Sveriges rykte i Nato-kretsar högre än för vår lands egen försvarsförmåga.

Mogens Glistrup föreslog en gång att Danmarks försvar skulle ersättas av en automatisk telefonsvarare som sa "Vi ger oss".

I Sveriges fall måste den kompletteras med en telefonsvarare på linjen till Nato-högkvarteret som säger "Vi kommer".

Stefan Lindgren


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net