Korea svarar FN
Filed under utrikes on 1/24/2013 by Author: red.

Korea svarar FN


Demokratiska folkrepubliken Koreas nationella försvarskommission utfärdade på torsdagen, 24 januari, följande uttalande, rapporterar nyhetsbyrån KCNA:

Vår framgångsrika uppskjutning av satelliten Kwangmyongsong 3-2 var en stor jubelfest i nationens historia, eftersom den höjde landets värdighet och heder till högsta nivå, och en spektakulär framgång i strävan att utveckla rymden för fredliga syften som erkänns av världen.

Människor runt om i världen som älskar rättvisa och värderar samvete gläds enhälligt som vore den deras egen över den fullständiga framgång som vårt land, inte en stormakt, gjort genom egna ansträngningar.

Även rymdinstitutioner i ett fientligt land som vanligtvis föraktar andra var tvungna att erkänna DFRK:s framgångsrika satellituppskjutning för fredliga ändamål, med nedtonad profil.

Då sådan är den krassa verkligheten, benämnde USA i början av året vår satellituppskjutning ”långdistansmissiluppskjutning”, ”hänsynslös kränkning” av FN-resolutionerna och en ”uppenbar utmaning” mot världens fred och säkerhet i ett försök att bygga upp allmän opinion kring detta. Slutligen drev de FN:s säkerhetsråd till att koka ihop en ny resolution om att skärpa sanktionerna mot DFRK.

Grundtonen i resolutionen utarbetades genom förhandlingar bakom kulisserna med USA som huvudaktör och den antogs i FN:s säkerhetsråd med blind handuppräckning av dess medlemsländer. Detta visar tydligt att USA:s fientliga politik mot DFRK har gått in i en ny farlig fas.

Samtidigt visar det att dessa stora länder, som har skyldighet att ta ledningen i att bygga en rättvis världsordning, inte tvekar att överge även elementära principer, under inflytande USA:s godtyckliga och egenmäktiga metoder, och inte lyckas besinna sig.

Dessutom visar det att FN:s säkerhetsråd, vars uppdrag borde vara att garantera medlemsländernas suveräna rättigheter och säkerhet, har förvandlats till ett livlöst internationellt marionettorgan, vid vilket man inte kan fästa något hopp.

DFRK:s Nationella försvarskommission förklarar högtidligen följande beträffande antagandet av den fullständigt orimliga resolutionen om DFRK:

Vi avvisar totalt alla de illegala resolutioner om DFRK som FN:s säkerhetsråd antagit.

Vi har aldrig erkänt de tarvliga resolutioner av alla slag om skärpta sanktioner som de fientliga krafterna kokat ihop, vilka inkräktar på DFRK:s suveränitet.

Suveränitet är vad som håller ett land och en nation levande.

Ett land och en nation utan suveränitet är mer döda än levande.

Satellituppskjutningen var utövandet av en självständig rättighet som tillkommer DFRK och av dess lagliga suveränitet som erkänns i folkrätten.

Därför har inte USA och de länder som tidigare skjutit upp satelliter vare sig anledning eller skäl att finna fel med DFRK:s satellituppskjutning.

Likt stråtrövare påstår de att vad de sköt upp var satelliter, men vad ett annat land sköt upp var en långdistansmissil. De tar allvarligt fel om de tror att detta påstående tål dagsljuset i dagens värld.

USA bör vara klara över att tiderna har förändrats och det har också DFRK:s armé och folk.

Tillsammans med nationsomfattande ansträngningar för att försvara suveräniteten kommer DFRK att fortsätta att skjuta upp fredliga satelliter i yttre rymden, den ena efter den andra.

2. Eftersom USA fientliga politik mot DFRK har gått in i en farligare fas, bör övergripande insatser inriktas på kärnvapennedrustning av stormakterna inklusive USA, snarare än på Koreahalvöns kärnvapennedrustning.

Det största hotet mot fred och säkerhet på Koreahalvön är den fientliga politik mot DFRK som bedrivs av alla slags ohederliga krafter inklusive USA, liksom USA:s väldiga kärnvapenbestyckade väpnade styrkor som backar upp den politiken.

DFRK:s armé och folk drog till sist slutsatsen att först när kärnvapennedrustning i världen förverkligas fullständigt och med högsta prioritet, inklusive kärnvapennedrustning av USA, kommer det att vara möjligt att kärnvapennedrusta Koreahalvön och säkerställa fred och säkerhet i DFRK.

USA tar ledningen i kränkandet av DFRK:s suveränitet, dess allierade sluter upp vid dess sida och FN:s säkerhetsråd har reducerats till en organisation berövad opartiskhet och balans. I denna situation kan DFRK enbart förklara att sexpartssamtalen och det gemensamma 19 septemberuttalandet inte längre kommer att finnas.

Ingen dialog om kärnvapennedrustning på Koreahalvön kommer att vara möjlig i framtiden, även om det kan finnas dialoger och förhandlingar om att garantera fred och säkerhet i regionen, inklusive den koreanska halvön.

3. Vi kommer att dra igång en aktion på bred front för att bemöta den fientliga politik mot DFRK som bedrivs av USA och de ohederliga krafter som följer USA, och värna landets och nationens suveränitet.

FN:s säkerhetsråds resolution om att utöka sanktionerna mot DFRK, som antogs på initiativ av USA, är den farligaste fasen av den fientliga politiken mot DFRK.

DFRK:s armé och folk kommer aldrig att förbli enbart åskådare till sådana händelser där nationens suveränitet inkräktas på och landets högsta intressen kränks.

I den rådande situationen kommer DFRK:s armé och folk att vidta allomfattande åtgärder för att försvara sin suveränitet, som är dem dyrbarare än deras egna liv, och omintetgöra åtgärderna av USA och dess allierade för att isolera och kväva DFRK.

Offensiven för att bygga en ekonomisk makt, som drivs framåt av DFRK:s armé och folk, strävan att erövra rymden, som har gått in i en ny fas, och ansträngningarna att stärka den avskräckande förmågan för att skydda landet och försvara dess säkerhet kommer alla att inriktas på att vinna i aktionen på bred front för att omintetgöra USA:s och alla andra fientliga krafters manövrer.

Vi döljer inte att en mångfald satelliter och långdistansraketer, den ena efter den andra, som DFRK kommer att skjuta upp, och kärnvapenprov på högre nivå i den kommande aktionen på bred front, en ny fas av den kamp mot USA som har pågått århundrade efter århundrade, kommer att inriktas mot USA, det koreanska folket svurna fiende.

Uppgörelsen med USA måste göras med kraft, inte med ord, eftersom de ser djungelns lag som regeln för sin överlevnad.

Världen kommer tydligt att se hur DFRK:s armé och folk bestraffar alla slags fientliga krafter och kommer att stå som en sista segrare när de följer den rättvisa vägen att försvara sin suveränitet, övertygade om att deras sak är rättvis.

Detta är ett meddelande från Svensk-Koreanska Föreningen.


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net