In memoriam: Anders Carlberg (1943-2013)
Filed under inrikes on 1/6/2013 by Author: red.

In memoriam: Anders Carlberg (1943-2013)


Nu faller furorna. Anders Carlberg var en fura. Han utstrålade kraft. Hans tal var tydligt, lättflytande. Till retoriken hörde ett kroppsspråk som kunde verka sluggeraktigt. Men Anders Carlberg var en gentlemannaboxare. Han ville inte skada och vanställa. Han ville bygga upp.

Hans kårhustal från slutet av maj 1968 blev genast klassiska. Han var en förgrundsfigur i Vänsterns studentklubb i Stockholm, hade läst duktigt på universitetet, agiterat på studentriksdagar, man förstod alltid var han menade. Han var det närmaste jag har kommit i verkliga livet en ”organisk intellektuell” (Gramsci).

Under en kortare tid satt vi tillsammans i ledningen för Vänsterns ungdomsförbund. Hans ordförandeperiod sträckte sig från 1967 till 1969, men efter kongressen på våren 1969, då ordförandeposten avskaffades i ny-stalinistisk anda, fortsatte han att tillhöra verkställande utskottet, som facklig sekreterare, den klart dominerande kraften.

Han läste mer än de flesta och såg ingen framtid som akademiker. Kafé Marx på Kungsgatan var hans sambandscentral, på Restaurang Norrås i Stockholm höll han hov. Tog tjänst på posten och sedan i byggsvängen där han avancerade till bas – och fortsatte att vara en formidabel tänkare, någon gång demagog.

VUF gick hädan, Carlberg menade sig gå åt vänster med Förbundets Kommunist, tillhåll för kapitallogiker, halv-leninister och ny-trotskister. Men Carlberg var inte främst teoretiker utan praktiker. Han blev socialdemokrat inte av trosvisshet men av pragmatiska skäl. Tro fann han i religionen.

Fryshuset blev för honom en manifestation av arbetsglädje och social omsorg, ett kunskapscentrum. Vi råkades ibland på flygplatser: då kunde han kommentera mina radioprogram. Jag talade en gång i ett stort ungdomstält på Gärdet i Stockholm en sommar. ”Du ska inte vara nervös”, sa han. ”Du är hos vänner här.”

Han var en fostrare av sällsynta mått, av det icke-malliga slaget.

Anders Björnsson

 



Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


tommy sjöberg, Posted on 1/6/2013
Som fd bygnadsarbetare får man skänka honom en tanke denna dag.

Sverker Tirén, Posted on 1/7/2013
Plötsligt är det jag läser om Anders Carlberg en dödsruna. Då stannar tiden flera sekunder - jag förs många decennier bakåt i tiden - men ser och hör honom också ge generöst av sin knappa tid och sin enorma erfarenhet vid ett intervjumöte (TCO-tidningen, 2007? 2008?, rätt lång text). Anders Björnssons minnesord lyckas på litet utrymme forma ett uppfordrande eftermäle.


Lämna en kommentar!



Developed by Expinion.net