Ta omgående hem trupperna!
Filed under inrikes on 12/17/2012 by Author: red.

Ta omgående hem trupperna!


Thage G. Peterson, tidigare riksdagens talman och försvarsminister (s) kräver idag i en debattartikel i Aftonbladet att riksdagen fattar ett annat beslut än förenade försvars- och utrikesutskottet föreslår och beslutar att omgående ta hem de svenska soldaterna.


"Vi som är motståndare till Sveriges deltagande i Afghanistankriget känner absolut ingen glädje över att få säga att vi fick rätt", skriver Thage G. Peterson, "I synnerhet inte när det orätt-färdiga kriget har lett till tio­tusentals dödade afghaner, flera hundratusen sårade och miljoner på flykt från sina hem och sitt land. Vi känner bara sorg över dumheten att föra in Sverige i kriget."

"Kriget har inneburit att Sverige har övergivit den traditionella fredslinjen med tonvikt på samtal och förhandlingar och politiska och diplomatiska lösningar. Det som var Olof Palme-linjen."

Peterson påpekar att viktiga länder som Holland, Kanada, Frankrike och Australien nu drar sig ur. "Vad Sverige håller på med är svårt att säga. Propositionen som riksdagen nu skall behandla skapar ingen klarhet. Den svenska linjen tycks vara att förhala och förhala. Det passar USA och Nato som hand i handske."

"Jag tvingas säga att regeringens proposition om fortsatt svensk trupp i Afghanistan är höljd i dimma och dunkel och full av oklarheter. Jag vill ­säga att jag inte litar på vad som sägs i propositionen om att Sverige militärt skall vara ute ur ­Afghanistan i och med utgången av 2014."

"Risken är stor att Sverige hamnar i USA:s så kallade fortsättningskrig som presidenterna Obama och Karzai kommit överens om."

"Regeringen föreslår att Sverige skall ha en 'beredskap' för 200 militärer för stöd till den afghanska armén även efter 2014."

http://www.aftonbladet.se/debatt/article15942171.

Thage G Peterson talar på ett offentligt protestmöte på Mynttorget utanför riksdagen tisdag kl 18-19.

Andra talare är:

Maj Britt Theorin, Ferah Bozcali
Rahima Ahrary, Clara Lindberg, Stanley Sjöberg, Hans Linde, Klas Corelius.

Arr: Afghanistansolidaritet, Kvinnor för fred, Folket i Bild/Kulturfront


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net