Rätten att häda, konsten att tåla
Filed under inrikes on 11/29/2012 by Author: red.

Rätten att häda, konsten att tåla

Svensk hetslagstiftning innehåller den moderna tidens hädelseparagrafer. I bägge fallen har det officiella syftet varit att skydda grupper i samhället vilka hade kunnat ta illa vid sig av oförmånliga yttranden gällande en viss grupp – under det att förbudet mot att häda eller hetsa alltid har riktats mot individer som själva inte har kunnat påräkna statsmaktens beskydd.

Rätten att uttrycka smutsiga eller på olika sätt klandervärda uppfattningar som andra kunnat känna sig kränkta av har således berövats dem. Själv har de ingen anledning att känna sig kränkta, om de råkar illa ut – sådan är ideologin.

Redaktör Lindgren (www.8dagar.com) förvånar sig över redaktörskollega Linderborgs förtjusning i statlig åsiktsrepression. Hon vill själv kunna ange folk för antisemitism och sedan sätta dit dem för det. Hon anser att lagen bör ge henne en sådan möjlighet och har därför anmält en person, Wilhelmsson, till åtal.

Problemet med gällande lagstiftning är inte bara att det är notoriskt oklart var gränsen för hets går utan att lagen är avsedd att tillämpas selektivt. Jag bör således inte få säga till gud och alla människor att homosexualitet är en cancersvulst på samhällskroppen – bara över groggbordet eller i församlingsgemenskapen får man det, i bästa fall.

Men om jag säger att pedofili (praktiserad också av homosexuella och inte så få gudsmän) är en cancersvulst på samhällskroppen, så kan jag garanterat räkna med att gå fri, kanske rentav ärad. Pedofilen som kränker andra kan nämligen definitionsmässigt inte känna sig kränkt och räkna med det offentligas beskydd, eftersom han är en så eländig varelse.

Så är det inte med en jude som kränker andra; många judar gör det och andra judar både begär och kan helt naturligt räkna med det offentligas beskydd, och där detta beskydd inte kan garanteras – eller misstänks vara för svagt – blir det regelmässigt ett jäkla liv. Det är absolut inget fel att det blir det.

Alla människor, oavsett ras, religion och sexuell läggning, har rätt att känna sig trygga i vårt samhälle; inte heller pedofilen bör få lynchas, eller hur? Men måste inte denna rätt paras med skyldigheten att få lov att lyssna till dumheter?

Således: Hetslagstiftningen bör inte prövas utan undanröjas. Ty det är ingen poäng att förbjuda lögnen, att lagstifta mot dumhet. Om förbudsliberalismen skulle segra, kommer vi inte att ha någon press kvar här i landet. Så mycket måste man dagligen tåla! Nämligen!

Sven Hofman


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net