Alliansen provocerar med ny Nato-övning
Filed under inrikes on 11/6/2012 by Author: red.

Alliansen provocerar med ny Nato-övning

På nytt provocerar Alliansregeringen opinionen genom att besluta att Sverige ska delta i en militär Nato-övning i "vårt geografiska närområde".

Natos s k krishanteringsövning CMX 12 äger rum den 12 till 16 november och är en  stabsövning med samtliga 28 Natoländer deltar samt Finland och Sverige.

Att det inte deltar några trupper i övningen bör inte lura någon. Nato har just nu en full beredskap för militärt ingripande mot Syrien och övningen måste ses som krigsförberedelser.

"Det svenska deltagandet kommer att genomföras i enlighet med vår säkerhetspolitiska linje", heter det i regeringens pressmeddelande. Men riksdagen har aldrig upphävt Sveriges traditionella linje - alliansfrihet i fred och neutralitet i krig.

Det faktum att dessa ord inte längre förekommer i regeringsdeklarationerna innebär inte att de inte längre finns eller har förlorat sin giltighet.

Alliansen söker dels nöta ner den folkliga opinionen mot Sveriges smygande Nato-inträde, dels dra ner byxorna på den krishärjade socialdemokratin som varken har mod eller intellektuella resurser att stå emot neutralitetsbrotten.

Partiordföranden Stefan Löfven har sett ljuset under en resa i Israel och förklarar nu att "det blir inget mer utrikespolitiskt samarbete med v och mp", i klartext: det blir ännu mer moderatpolitik från det hållet.

Därmed släckte Löfven den strimma hopp som fanns om en tillnyktring i socialdemokratin. Socialdemokratin idag driver inte en enda viktiga utrikespolitisk fråga mot alliansregeringen. I praktiken är den ingen opposition. Den medverkar till allianspartiernas sabotage och nedmontering av Sveriges 200-åriga fredsroll.

Det är inte vänta skuggan av protest från s-högkvarteret på Sveavägen och i den konkreta frågan om interventionskrig mot Syrien är det inte ens självklart att v och mp kommer att säga nej. Folkopinionen lämnas för vilken gång i ordningen utan röst i riksdagen.

Stefan LindgrenFler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net