Solidaritet med Syrien!
Filed under inrikes on 11/4/2012 by Author: red.

Solidaritet med Syrien!


http://www.syriensolidaritet.se/dokument/121101%20demo%20sergel.html


Demonstrationen på Sergels Torg i Stockholm samlade hundratals trots vädret.

Kraftfull avspark för solidaritetsarbetet idag

På väg till demonstrationen regnade det ganska kraftigt vilket bådade för att antalet deltagare skulle bli lågt och drygt 100 personer hade anmält sig genom vårt facebookevent. Väl på plats såg vi en en grupp män i 20 års-åldern som spanade ut över torget. Det visade sig vara en grupp om 30 salafister (riktning inom islam) som hade kommit för att störa redan innan vi hade börjat demonstrationen. De ropade "Khaybar, khaybar, ya yahud. Jaysh Muhammad sawfa yaud!", (Oh, judar från Khaybar, Muhammeds armé kommer tillbaka och slår er!).


Efter en stund slängde de upp sin flagga på räcket till Sergels Torg. Den är som den syriska fast den har tre stjärnor, istället för två. Deras flagga är den franska kolonialmaktens flagga och de tre stjärnorna syftar på den sekteristiska indelning som kolonialherrarna gjorde av Syrien (i typisk "söndra och härska"-stil). Kolonialherrarna delade Syrien i ett sunnitiskt område, ett drusiskt och ett alawitiskt. Salafisterna vill gärna se ett fullskaligt sekteristiskt krig i Syrien så att deras "sanna lära" kan predikas över allt och alla andra folkgrupper än sunniterna kan utrotas eller förslavas. Syriens nuvarande fana med två stjärnor syftar på unionen mellan Egypten och Syrien som varade fram 1961 då USA genom sin halv-koloni Saudiarabien betalade några syriska officerare för att genomföra kupp och bryta upp unionen.

Mediernas syriska "opposition", 30 salafistungdomar med den franska kolonialflaggan som ropade som anti-semitiska slagord riktade mot oss.

Många fina fanor och banderoller hade tillverkats till dagens demonstration.


När vi väl hade fått vår musikanläggning på plats och det började komma folk blev det genast god stämning och man började dansa och vifta med syriska fanor och över 300 personer kom för att delta. Föreningen Syriensolidaritet fick bra reklam på torget genom en 5 meter lång banderoll med adressen till hemsidan på. Stefan Lindgren inledde talen med ett hyffsat kort tal med titeln "Man har ljugit för oss" och fick kraftigt bifall.

Efter varje tal ropade vi slagord:


-NEJ TILL KRIGET MOT SYRIEN!
-STOPPA BLOCKADEN MOT SYRIEN!
-CARL BILDT, USA-LAKEJ! URBAN AHLIN, USA-LAKEJ!
-INTE EN KRONA TILL KRIGET MOT SYRIEN.


Slagordet mot Bildt och Ahlin syftar på att Bildt redan 2003 bokstavligen arbetade åt USA för skapa opinion för kriget mot Irak. Nu har han tillsammans med Socialdemokraternas Urban Ahlin bildat vad de kallar Strategiska Rådet där planerar hur de skall mobilisera för kriget mot Syrien och Carl Bildt har ju dessutom lovat materiellt stöd till USAs marionetter som angriper Syrien från turkiskt territorium. Den svenska regeringens deltagande i sanktionerna mot Syrien är också en mycket allvarlig sak. Det är väl känt att över en miljon dog som en konsekvens av sanktionerna mot Irak, av dem hundratusentals barn. De som verkar för allt hårdare sanktioner måste hållas ansvariga för dess konsekvenser.


Efter Stefan Lindgren höll journalisten Erik Andersson ett tal med rubriken "Hyckleriet om Syrien". Juristen Erik Göthe talade om "Syrienkriget och folkrätten" och George Bittar höll därefter ett tal om läget i Syrien på arabiska. Mohammed Omar höll ett kort tal på svenska med udden riktad mot salafisterna. Till sist höll Ali Malla från Syriens stödkommitté för demokrati ett tal på arabiska med rubriken "Terror & läget i Syrien". Under talen passade vi på att dela flygblad och 2-300 flygblad med information om läget i Syrien delades ut.


På slutet av demonstrationen som varade i en och en halv timme blev det mera dans och musik och det hela avslutades med att en kista med FN-flaggor, Nato-flaggor och USA-flaggor m.fl. brändes. Någon hade också fått tag i en av salafisternas flaggor med tre stjärnor som också brändes.


En likkista med FN-flaggor, Nato-flaggor och USA-flaggor m.fl. brändes


Demonstrationen avslutades med ett tack till alla deltagare i demonstrationen som arrangerades av Syriens stödkommitté för demokrati och Föreningen Syriensolidaritet och en uppmaning till alla att organisera sig i syriengrupper.


"Vi krigsmotståndare vet att vi har den svenska eliten och deras mediabolag mot oss i vårt arbete men vi vet också att det finns en växande opinion som inte vill se fler imperialistiska anfallskrig och inte accepterar att Sverige deltar i sådana krig. Det enda sättet vi kan sätta verklig press på Sveriges regering och på den svenska eliten är om vi ser till att vara ute på gatorna och sprida en annan bild av läget i Syrien. Det finns inget annat sätt än att vi organiserar oss och bildar grupper till stöd för Syrien över hela landet och ser till att varenda person i Sverige får tillgång till saklig information. Var och en av oss som har kunskap om läget i Syrien har skyldighet att organisera sig och berätta om vad som sker i landet!


De har medierna men gatorna är våra!
Bilda en syriengrupp i ditt område!
Inget svensk deltagande i kriget mot Syrien!"

Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net