Ekonomisk debatt med förhinder
Filed under inrikes on 10/30/2012 by Author: red.

Ekonomisk debatt


Nedanstående inlägg har nekats publicering av redaktionen för Ekonomisk Debatt. Man vill inte ta upp en viktigt diskussion om makt och inflytande.

Till saken hör att Urban Bäckström inbjudits att skriva i tidskriften.
Redaktionen består av Andreas Berg, Nationalekonomiska inst, Lunds
universitet och Niclas Berggren på Institutet för Näringslivsforskning.

Ekonomisk Debatt som megafon för resursstarka intresseorganisationer

VDn för Svensk Näringsliv (SN) Urban Bäckström har beretts tillfälle att skriva en artikel i senaste numret av ED om att vinstmöjligheter är helt nödvändiga för att skapa dynamik i samhället. Man tar sej för pannan! Vad blir huvudartiklarna i nästkommande nummer av ED? Kanske en artikel av LOs Karl-Petter Thorwaldsson som skriver om att LAS är bra för de anställda? Eller en artikel av Anders Knape på SKL om varför staten inte bör styra kommunerna? Och varför inte bjuda in den nye VDn för Bankföreningen Thomas Östros - som passande nog är licentiat i nationalekonomi – att ta upp frågan om bonus är skadligt för banksystemet?

Med den utvecklingen blir nog gäspningarna stora hos flertalet läsare redan när de ser innehållsförteckningen i ED. Det är en mindre sak. Den stora – dåliga - saken är emellertid att föreningen lämnar sig till att bli megafon åt resursstarka intresseorganisationer. Och bland dessa hör väl SN till en av de mera resursstarka, både vad gäller ekonomiska resurser och påverkansmöjligheter. Nästan samma dag som ED kom ut (den 2 juni) hade Bäckström en stor uppslagen debattartikel i SvD med exakt samma innehåll som artikeln i ED.

SN är pressad i frågan om vinst inom offentligt finansierad tjänsteproduktion och driver nu en kampanj för vinsten roll. De får de gärna göra. Men varför behöver ED ingå den kampanjen? Varför inte i stället lämna utrymme till någon som kan behandla den undanskymda – och icke resursstarka - idéella sektorns roll inom offentlig tjänsteproduktion? Läser man två andra artiklar i samma nummer av ED så visar det sig att den sektorn verkar vara den effektivaste (Vlachos) men tillhöra ett underforskat område (Rothstein).

 Stig Tegle. Fil.dr

En kommentar från Kenneth Lundgren, Övik:

"Numera kan man köpa en professorstitel.  PÅ 1990-talet ökade antalet adjungerade (tillfälliga) professorer vid universitet  och högskolor i en rask takt. Lärosätena behöver inte betala lönen. Professorn med den köpta titeln har en arbetstid vid institutionen på max 50 procent, de flesta har ca 20 procent.

Enligt SvD betalar landstingen 55 procent av de  adjungerade professorerna. Cirka 20 procent bekostas av företag.

En som har en sådan tjänst är Svenskt Näringslivs chefsekonom, Stefan Fölster. Under 2004-07 var han adjungerad professor vid Dalarnas högskola och nu är han detsamma på KTH.

Stackars studenter!"


Det har inte gått.


Hälsningar

Kenneth Lundgren

 


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net