Pirater vill stifta lag
Filed under inrikes on 9/4/2012 by Author: red.

Pirater vill stifta lag


Det tyska piratpartiet har som första piratparti lagt fram ett konkret förslag till ny upphovsrättslag.

Det är ett förslag som genomgående minskar upphovsrättens omfattning.

Kraven på verkshöjd för anspråk på upphovsrätt höjd, dvs. verk som finns i många snarlika versioner ska inte kunna påyrka upphovsrätt.

Alla avtal som gäller upphovsrätt ska vara offentliga.

Skyddstiden efter upphovsmannens död ska vara 10 år istället för som nu 70 år.

I Statute of Anne från 1710, den första lag i världen som gav författare tidsbegränsad upphovsrätt till sina verk stadgades en skyddstid på 14 år. Ingenting om att upphovsrätten skulle kunna ärvas.

För användning i offentliga institutioner som skolor, fängelser, vårdinrättningar tänker sig de tyska piraterna ett system liknande de svenska fotokopieringsavgifterna, dvs. alla bidrar med en liten peng som går tillbaka till upphovsrättsinnehavarna.


http://www.piratenfraktion-berlin.de/wp-content/uploads/2012/09/120904_UrhG-Entwurf.pdf

spiegel online


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net