Färdigtänkt vid Östersjön?
Filed under inrikes on 8/29/2012 by Author: red.

Färdigtänkt vid Östersjön?


Oroande signaler: En självständig - intellektuell och akademisk - röst som sprider avancerad kunskap om Ryssland och Östeuropa, Baltic Worlds, har fått signaler om strama budgetnedskärningar. Tidskriften utges av medel som ställs till förfogande av Östersjöstiftelsen och har sitt säte på Södertörns högskola.

Nu har anslagsreducering med över tre fjärdedelar annonserats för 2013. Återstående medel räcker för att arvodera två deltidsredaktörer; inget finns då kvar för produktion och distribution.

Baltic Worlds är lärosätets enda vetenskapligt rankade periodiska publikation. Den har utkommit sedan 2008. Den har sedan 2010 även en nätupplaga: www.balticworlds.com.

red


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net