På måndag är flygplanen tillbaka
Filed under inrikes on 8/26/2012 by Author: red.

På måndag är flygplanen tillbaka

Nordic Air Meet, som startar på måndag, med deltagande av bl.a. USA, Storbritannien och Frankrike kommer att öva bl.a. bombningar på vad som antagligen är världens största lekplats för krigslystna stormakter.

Övningen kommer att genomföras från fyra olika baser; F 21 i Luleå, Vidsel utanför Älvsbyn samt Rovaniemi och Halli i Finland.

Övningsområdet omfattar stora delar av Västerbotten och Norrbotten, från Lycksele i söder upp till Kiruna i norr.

Försvarsmakten vet att övningarna är störande för befolkningen men behandlar sin vana trogen Nordsverige som obebott.

Ofog som finns på plats har utsatts för en desinformationskampanj. Det heter i TT och NSD att gruppen "inbjudits att närvara vid övningen". I själva verket har ungdomarna kallats till vakten på F21 för information ("Get the hell outahere!").

Så här skriver en av Ofog-arna i Piteåtidningen:

"Innan en av Europas största militära flygövningar drar igång här på måndag kan det vara vettigt både att njuta av lugnet innan stormen och fundera över hur det kunde bli så här. Snart har det gått ett decennium sen regeringen gjorde utredningen "Snö, mörker och kyla" om möjligheterna till utländska militärövningar i norra Sverige.

Det är hög tid att utvärdera slutsatserna i utredningen och ställa argumenten bakom regeringsbesluten mot det faktiska resultatet. Främst bör vi kanske titta på de tre tyngsta skälen så som de angavs i utredningen.

"Utveckla och marknadsföra svensk försvarsmateriel." I det här avseendet måste det sägas att projektet varit framgångsrikt. Sen utredningen avslutades 2004 har den svenska vapenexporten fördubblats. Hur mycket av den ökade exporten som beror på verksamheten på North European Aerospace Testrange, NEAT, och hur mycket som är direkt avhängigt krigen i Afghanistan och Irak och de sammanlagt en miljon dödade där är svårt att säga. Klarare är att en majoritet av det svenska folket är emot vapenexporten.

"Utvärdering enligt internationellt vedertagna kriterier." Förra sommaren tillkännagav dåvarande försvarsminister Sten Tolgfors att den svenska försvarsmakten utvärderats enligt just sådana internationella kriterier. Utvärderarna var inga andra än världens i särklass största krigsorganisation Nato och syftet var enligt försvarsministern själv "att säkerställa att medlemsländerna har de resurser som krävs för att Nato ska kunna verkställa sin egen försvarsplanering".

Att testverksamheten i sig är ett steg in i Nato bekräftades för ett par veckor sedan av brigadgeneral Dennis Gyllensporre i ett stort reportage i Svenska Dagbladet. Han ser det hela som en middagsbjudning. Om vi inte bjuder på Norrbotten får vi inte vara med i Natos krig i exempelvis Libyen och Afghanistan. Att de flesta svenskar är motståndare till såväl Nato som kriget i Afghanistan sägs det mindre om.

"Tillståndsgivning vid ansökningar om förbandsövningar bör utgå från samma kriterier som för exporten av försvarsmateriel." Riksdagens riktlinjer för vapenexport är tydliga och slår fast att ingen export får ske till länder som befinner sig i väpnade konflikter och/eller kränker mänskliga rättigheter. Hur ihåliga de riktlinjerna är har vårens skandaler med bland annat vapenfabriken i Saudiarabien visat med sorglig tydlighet. En genomgång av de länder som deltagit i övningarna på NEAT gör en inte särskilt mycket muntrare.

Enligt utredningen skulle det vara: "positiv särbehandling av... i första hand de nordiska länderna, de traditionellt neutrala staterna i Europa och medlemstaterna i EU." Bland den rad flygvapen som varit här är det ett som står ut och har varit med på så gott som samtliga övningar - USA. Det är dessutom ett land som inte lever upp till något av de fastställda kriterierna.

När en av Europas största militära flygövningar Nordic Air Meet drar igång på måndag ska de tre neutrala staterna Sverige, Finland och Schweiz återigen fläcka sitt rykte i en övning med väldens mesta krigsmakt USA.

Att det här är en förberedelse för fler anfallskrig och ett sätt att mot folkviljan föra oss ännu närmare Nato är ingen långsökt gissning. Frågan är bara vad vi vill göra åt det. Nätverket Ofog kommer att vara i Luleå hela den här helgen för att diskutera just det och för att under de kommande veckorna följa övningen.

Kom förbi om du också vill engagera dig.

Pelle Sunvisson
Nätverket Ofog".
 
Pieå-Tidningen 26 augusti


Fler artiklar i samma ämne
Det finns inga andra artiklar i samma ämne här, men använd gärna sökmotorn!


Lämna gärna en kommentar!
  (Klicka på länken Lämna en kommentar! använd sedan formuläret och skriv ditt riktiga namn (inga alias tack!)

Lämna en kommentar!Developed by Expinion.net